VOLKSKRANT
Vormgeving van verschillende covers en pagina's voor de Volkskrant en het middenkatern V.