FOTOGRAFIE
Verschillende portretten gemaakt in onder andere
Parijs en Istanbul.